Screenshot - Java - Meetup - Open Web - Consultancy

Het belang van kennisdeling is groot!

Het belang van kennisdeling is groot! Van elkaar leren en het delen van kennis en ervaring versterken samenwerking en innovatie. Dat geldt natuurlijk op elk gebied van het leven, maar vooral ook op werkvlak.

Kennis delen

Onze ontwikkelaars vinden het belangrijk én zinvol om hun passie en kennis over te brengen op anderen. Open Web kan dit alleen maar stimuleren. Dat is de reden dat wij regelmatig host zijn tijdens een Meetup.

Dutch Clojure Meetup

Afgelopen woensdag, 11 juni, vond een editie van the Dutch Clojure Meetup plaats op het kantoor van Open Web. Onze collega Gerard Klijs sprak deze avond over 'End-to-end performance testing of a web application with Clojure'. Zijn presentatie kan je hier vinden.

Dutch Android User Group

Dit jaar gaan we ook een Meetup van de the Dutch Android User Group hosten. Hier gaat onze collega Rolf Smit spreken. Wanneer de datum en de topics bekend zijn van deze Meetup, laten we dat zeker nog weten.