Kennis delen via online sessies

Wat kunnen we doen nu alles gesloten is? Kennis delen! Elke vrijdag tijdens de lunch geven wij een online meetup aan alle developers in Nederland. De ene week is de sessie gericht op backend, de andere week op frontend. Hieronder het schema voor de eerste paar weken. De online sessies worden live op YouTube gehouden. Volg daarom alvast ons YouTube-account.

Vrijdag 27 maart 2020 - 12.30 uur

Webinar Jon Koops over ‘WebAssembley’

Vanaf het begin was er altijd maar één programmeertaal te gebruiken op het web, JavaScript. Met de introductie van WebAssembly is het nu mogelijk om ook andere talen zoals C, C++ en Rust naar het webplatform te brengen. WebAssembly opent deuren voor het bouwen van nieuwe innovatieve applicaties en brengt een scala aan bestaande ecosystemen binnen het webplatform.

Denk hier aan enorme applicaties zoals de Unreal game engine en Photoshop. Al deze applicaties zijn geschreven in een andere taal dan JavaScript en vereisen een omgeving waar de maximale prestatie eruit gehaald kan worden. WebAssembly maakt het mogelijk voor deze grote spelers om hun projecten te distribueren zoals je gewend bent met een webapplicatie. Daarnaast leent het ontwerp van WebAssembly zich zodat deze code zo snel mogelijk kan uitvoeren.

Hoe WebAssembly werkt achter de schermen en hoe kunnen we het toepassen in onze applicaties? Deze vragen gaat Jon Koops jouw beantwoorden.

Vrijdag 3 april 2020 - 12.30 uur

Webinar Gerard Klijs over ‘GraphQL Subscriptions through the looking glass’.

In deze sessie begint Gerard Klijs met een korte introductie over GraphQL. Zoals we weten worden queries en mutations vaak gebruikt in GraphQL, terwijl subscriptions soms niet eens worden ondersteund door services en clients, of niet correct worden geïmplementeerd. Omdat de status van subscriptions op de server is opgeslagen, zijn ze moeilijker te implementeren dan queries van subscriptions, die meer lijken op hoe REST werkt. Gerard heeft 4 verschillende servers geïmplementeerd om de performance te vergelijken. Hij gaat bespreken wat hij hierbij tegen is gekomen en hoe de server libraries van elkaar verschillen.

Vrijdag 10 april 2020 - 12.30 uur

Webinar Wilco van Gog over ‘Cypress testing user flows’.

Wilco van Gog zit gedetacheerd bij de NS. In deze sessie gaat hij in op de manier hoe ze met het NS Flexteam de flows van verschillende gebruikers onderhouden en testen binnen Cypress. Recentelijk hebben ze de manier van testen in Cypress volledig op de kop gegooid. Dit omdat ze erachter kwamen dat ze maar een gedeelte van de website aan het testen waren en ze geen duidelijk overzicht konden maken met wat wel en niet werd gedaan. Tijdens de sessie zullen we kijken na wat er nu getest wordt, maar ook hoe dit is opgezet en met welke gedachte er nu wordt getest. Ook gaat Wilco nog een paar toekomstbeelden schetsen met de richting waarheen de NS wilt gaan.

Vrijdag 17 april 2020 - 12.30 uur

Webinar Michel Drenthe over ‘Adventures in autonomous sailing’.

De Microtransat Challenge is een transatlantische race voor autonome boten. De race is bedoeld om de ontwikkeling van autonome boten te stimuleren door middel van vriendschappelijke concurrentie. De doelstellingen van dit project zijn: plezier maken met elkaar, meer leren over Internet of Things, meer leren over Artificial Intelligence en natuurlijk deelnemen aan de Microtransat Challenge en winnen! Tijdens de talk volg je onze reis om een ​​autonome boot te bouwen die over de hele wereld kan varen. Beginnend met een standaard RC-boot op de plaatselijke vijver. 

Vrijdag 24 april 2020 - 12.30 uur

Webinar Matthijs Vliegenthart over ‘A dive into Lit with OpenWC’.

In 2017 kondigde Google Lit aan, een library vanuit Polymer voor het bouwen van WebComponents. In 2020 is Lit uitgegroeid tot een zelfstandig platform en vindt Google zelfs dat Lit DE toekomst is voor het bouwen van WebComponents voor het web. Maar wat is Lit nu precies? Waarvoor kunnen we het gebruiken? En hoe zit het dan met Angular? React? En Vue? Tijdens deze webinar gaat Matthijs Vliegtendhart jullie handvatten geven om te gaan beginnen met het bouwen van WebComponents in Lit. Dat jullie van A tot Z aan de slag kunnen. Van het opzetten van het “development environment” tot het testen en “deployen” van jouw app.