Bloomreach Connect

het evenement van waar je alles kan horen over DXP

Op 29 oktober 2019 is Bloomreach Connect in Amsterdam. Bloomreach Connect toont, door middel van innovatieve klantverhalen en het delen van ideeën tussen de gemeenschap, hoe je de beste digitale experience kan creëren. Open Web is hier sponsor en zal deze dag ook aanwezig zijn met een stand. Kom vooral langs!